เปิดให้บริการ VISA ON ARRIVAL ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนเป็นต้นไป

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดช่องทางอนุมัติของด่านตรวจคนเข้าเมือง ในการขอรับการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL

Add Your Heading Text Here

ใส่ความเห็น

surin immigration