ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม
ผกก.ตม.จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.สมศักดิ์ วงศ์ชัยประเสริฐ
รอง ผกก.ตม.จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.จันทนา ฐิติกานต์กุล
รอง ผกก.ตม.จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.สุชาติ เพ็ญภู่
สว.ตม.จว.นครราชสีมา

ปฏิบัติราชการ ตม.จว.สุรินทร์ ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์
สว.ตม.จว.สุรินทร์

พ.ต.ต.ประเสริฐ แก้วมุกดา
สว.ตม.จว.สุรินทร์

surin immigration