ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

เลขที่ 77   ม.17
ต.กาบเชิง   อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์    32210

Surin Immigration

77 moo 17 , Kapchong , Surin

Tel. 044 – 559127   Fax  044 – 559128
Email : surinimm@gmail.com

ตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์