ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

เลขที่ 77   ม.17 ต.กาบเชิง   อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์    32210

Surin Immigration Office

77 moo 17 , Kapchong , Surin

Tel. 044 – 559127   Fax  044 – 559128

 

Email : surinimm@gmail.com

 

surin immigration