งานจุดตรวจ

พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม
ผกก.ตม.จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.สมศักดิ์ วงศ์ชัยประเสริฐ
รอง ผกก.ตม.จว.สุรินทร์

พ.ต.ต.ประเสริฐ แก้วมุกดา
สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

จุดตรวจที่ 1

พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์
สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

จุดตรวจที่ 2


จุดตรวจที่ 1

พ.ต.ต.ประเสริฐ แก้วมุกดา
สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

ร.ต.อ.ณพล พาหอม
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.อ.พนธ์พันธ์ สุพรรณกลาง
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.อ.หญิง ณัฐปภัสร์ จุติภักดิ์
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.ท.ณัฐพัชร์ หัสชู
รองสว. (อก.)ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.ต.ประดิษฐ์ สุวรรณทา
รองสว. (อก.)ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.ต.สมัคร สละ
รองสว. (อก.)ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.ต.ณรงค์ ละม่อมงาม
รองสว. (อก.)ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ศักดิ์สิทธิ์ อ่อนสันเทียะ
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.นพดล ทาบทา
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.รณภูมิ พ้นภัย
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.บุญส่ง วิทศิริ
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.อธิวัฒน์ ลาดกระโทก
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.เกียรตินภา กอมณี
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์


จุดตรวจที่ 2

พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์
สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

ร.ต.อ.พิเชษฐ บุกกลาง
รองสว.ตม.จว.สุรินทร

ร.ต.ท.วิชิต สุวรรณทา
รองสว. (อก.)ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.ต.เมฆมิน อาจหาญ
รองสว. (อก.)ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ณัฐกิตติ์ เกษมพิริยะกรณ์
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.เอกชัย แตรสังข์
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ธวิทย์ชัย เล็งไธสง
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.นราธร ไชยปลัด
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.บัวพันธ์ เที่ยงคุณ
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ประสิทธิ์ อิ่มจินดา
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

จ.ส.ต.ทนงศักดิ์ สืบหิรัญ ผบ.หมู่ ตม.จว.ชัยภูมิฯ

ช่วยราชการ
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.อภิชาติ หาญยิ่ง
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.หญิงอัญริญชน์ ไชยจันดา
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

surin immigration