งานสืบสวน

พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม
ผกก.ตม.จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.สมศักดิ์ วงศ์ชัยประเสริฐ
รอง ผกก.ตม.จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.สุชาติ เพ็ญภู่
สว.ตม.จว.นครราชสีมา
ปฏิบัติราชการ ตม.จว.สุรินทร์ ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

ร.ต.อ.พิทักษ์ แก้วคำหาร
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.อ.ฉัตรมงคล งามวิลัย
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.ท.พิชาติ เอิบอาบ
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.วิรัตน์ ขวัญทอง
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ชาญณรงค์ แสนพล
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.บำรุงชัย เจตนา
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.เดชณรงค์ นามภักดี
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ประทีป พุทธิชาติ
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ฐิติกร มะโดด
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ชัยวัฒน์ เปรียบกล้า
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

surin immigration