ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม
ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

พ.ต.ท.หญิงจันทนา ฐิติกานต์กุล
รอง ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

- งานการเงินพัสดุ
- งานธุรการ
- งานบริการคนต่างด้าว

พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์
สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

งานธุรการกำลังพล
งานนโยบายและแผน,วินัย​
งานงบประมาณการเงิน
งานพัสดุ​

พ.ต.ต.ประเสริฐ แก้วมุกดา
สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

งานบริการคนต่างด้าว


งานธุรการกำลังพล งานนโยบายและแผน,วินัย งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ​

พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์
สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4


งานธุรการกำลังพล

ร.ต.อ.หญิงสิริเพ็ญ หันจางสิทธิ์
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

.


งานนโยบายและแผน,วินัย

ร.ต.อ.หญิงธนิดา ทิพารัตน์
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

.

ด.ต.สนอง ปอนสืบ
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.หญิงอมรรัตน์ รูปแกะ
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์


งานงบประมาณการเงิน

ร.ต.อ.หญิงกาญจนา ปงกันมูล
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์


งานพัสดุ

ร.ต.อ.หญิงนลินี-อินทร์นุช
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.หญิงภรณ์วีร์ยา เมืองสนธิ์
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

.

ด.ต.หญิงณิชชา-แฝงเพชร
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์


บริหารคนต่างด้าว

พ.ต.ต.ประเสริฐ แก้วมุกดา

ร.ต.อ.รุ่งอรุณ คมหมู่
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์

ร.ต.อ.อานนท์ ศรีมารักษ์
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.ยรรยง พาราม
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

ด.ต.วีรวุฒิ ศรีแก้ว
ผบ.หมู่ ตม.จว.สุรินทร์

surin immigration